您好,欢迎来到盘古艺术网![注册] [登录]

王羲之疾病之推论

 http://www.artpangu.com   时间:2018-10-15 16:12:52    来源:新浪   点击:

 

王羲之 服食而在帖1 入刻《宝晋斋帖》

 王羲之 服食而在帖1 入刻《宝晋斋帖》

 

王羲之 服食而在帖2 入刻《宝晋斋帖》

 王羲之 服食而在帖2 入刻《宝晋斋帖》 王羲之《服食帖》

 在《十七帖》中,王羲之提到自己服食的帖凡二,即第六《服食帖》:吾服食久,犹为劣劣。

 王羲之《旃罽帖》

 第二十四《旃罽帖》: 知足至戎盐乃要也,是服食所须。

 服食养生,乃羲之性中之事也。所谓“服食”,即寒石散。

 寒石散之名,始见于《世说新语》卷上之上《言语第二》载何平叔云:“服五石散非唯治病,亦觉神明开朗。”

 《医心方》卷一九引许孝崇论云:“凡诸寒食草石药,皆有热性,发动则令人热,便冷冻饮料食冷、将息,故称寒石散。”

 按孙思邈《千金翼方》卷二二《飞炼》:五石更生散,治男子五劳七伤、虚羸着床,医不能治,服此无不愈。唯久病者服之。其年少不识事,不可妄服之。明于治理能得药适,可服之。年三十勿服。或肾冷脱肛阴肿,服之尤妙。

 方:紫石英、白石英、赤石脂、钟乳、石硫黄、海蛤(并研)、防风、栝蒌(各二两半)、白术(七分)、人参(三两)、桔梗、细辛、干姜、桂心(各五分)、附子(炮,三分,去皮)。

 同书同卷:五石护命散,治虚劳百病。羸瘦,咳逆短气,骨间有热,四肢烦疼,或肠鸣腹中绞痛,大小便不利,尿多赤黄,积时绕脐切痛急,眼眩冒闷,恶寒风痹,食饮不消,消渴呕逆,胸中胁下满,气不得息,周体浮肿,痹重不得屈伸,唇口青,手足逆,齿牙疼,产妇中风及大肠寒,年老目暗,恶风头着巾帽,浓衣对火,腰脊痛,百病皆治,不可悉记。甚良。能久服则气力强壮,延年益寿方。服五石散者,能治百病,并能气力强壮,延年益寿。魏晋之间,贵戚名士,动辄服用。

 据余嘉锡《寒食散考》,从魏正始(240—248)至唐天宝(742—755)之间的五百多年中,服寒石散的人可能有数百万。

 从孙氏《千金翼方》观之,五石散中主要的药物是“紫石英、白石英、赤石脂、钟乳、石硫黄”。金石之药,本有大毒。钟乳是阳中之阴,白石英是阴中之阳。于药物性质而言,两者之合则其热性甚大。魏晋名士蓬首垢衣,袒胸露臂,赤足行散,所谓“魏晋风度”者,盖服石后发热所致耳。

 附带提及,《医心方》卷一九引皇甫谧《节度论》云,凡诸石有数忌,忌嗔怒,忌愁忧,忌哭泣,忌忍饥,忌忍热,忌忍寒,忌用力过甚,忌安坐不动。

 晋宋名士治丧不哭,美食大饮。譬如竹林文士阮籍,母死之时,竟无泪水,且饮酒食肉如常,而遭致卫道者狂诞不经、蔑视礼法、败坏风教之斥。然世俗不得真解,特善误会。服食之人忌哭忌饥。阮氏虽不泣,可其“举声一号,吐血数升”,对于生母去世的悲痛之深,世上君子孰与之比?

 又如《晋书》卷八零《王徽之传》:“献之卒,徽之奔丧不哭,直上灵床坐。取献之琴弹之,久而不调,叹曰:‘呜呼子敬,人琴俱亡。’”徽之亦服食,故不能哭。可内心之悲痛如此,使人伤逝。服寒石散者,其热如此,如不作散热发热,即必成痼疾,终身不愈,痛苦万状。

 《晋书》卷五一《皇甫谧传》:“武帝频下诏敦逼不已,谧上疏自称草莽臣曰:‘臣以尪弊,迷于道趣,因疾抽簪,散发林阜……久婴笃疾,躯半不仁。右脚偏小,十有九载。又服寒食药,违错节度,辛苦荼毒,于今七年。隆冬祼袒食冰,当暑烦闷,加以咳逆。或若温疟,或类伤寒,浮气流肿,四肢酸重,于今困劣,救命呼噏。父兄见出,妻息长诀。仰迫天威,扶舆就道,所苦加焉。不任进路,委身待罪,伏枕叹息……窃闻同命之士,咸以毕到,唯臣疾疢,抱衅床蓐。虽贪明时,惧毙命路隅。设臣不疾,已遭尧、舜之世,执志箕山,犹当容之。’谧辞切言至,遂见听许。岁余,又举贤良方正,并不起……初服寒食散,而性与之忤,每委顿不伦。尝悲恚,叩刃欲自杀,叔母谏之而止。”谧之病征,实服食引起。服食者能得一时之“神明开朗”,体力转强,行动如飞。然久而久之,重者五六载,远者数十载必死。

 余嘉锡又云,晋唐之间因此而丧生者也可能有数十百万。五石散自三国魏之何晏始用,后之士大夫慕晏之风流,从而效颦。京洛之间,浸以成俗,至东晋,此风波于江左,常人效尤。

 王羲之养身修道,向往神仙,不远千里,从道士许迈,常饵金石之药。不独右军及其子辈,就连其亲友,乃至妻女诸妹,无不服散。王羲之之服食养性与信奉天师道有涉。关于琅邪王氏自汉以来崇道至羲之辈笃信尤甚事迹,陈寅恪《天师道与滨海地域之关系》一文考证甚详,不复旁及。

共2页: 上一页12下一页
作者:佚名   责任编辑:霏霏
分享到:
网站合作:web@artpangu.com 艺术资讯/展览投稿:info@artpangu.com 拍卖资讯:pm@artpangu.com
Copyright ©2010-2013 盘古艺术网 版权所有 京ICP备05004402号-10 京公网安备11010602006487号
Power by DedeCms